Požární ochrana

Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti požární ochrany stanoví v zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláška MV č. 246/2001 Sb. 

 

 

Dodavatelským způsobem zabezpečíme pro Vaší společnost:

  • provedení auditu PO
  • vyhotovení dokumentace požární ochrany vyplývající z požadavků platné legislativy
  • provedení pravidelného školení zaměstnanců
  • provedení odborné přípravy zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
  • zabezpečení periodických preventivních požárních prohlídek dle začlenění o provozované činnosti
  • účast a splupráci při provedených kontrolách státního požárního dozoru
Copyright© 2014 Jolana Mokošová - bezpečnost práce