Koordinace BOZP - stavby

Na základě požadavku zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, je zadavatel stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnost koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.

Dodavatelským způsobem zabezpečíme pro Vaší společnost:

  • vypracování oznámení o zahájení prací (8 dní před předáním staveniště)
  • vypracování Plánu BOZP
  • provádění pravidelných kontrol dodržování povinností na úseku BOZP na staveništích
  • účast na kontrolních dnech stavby
  • spolupráce při řešení pracovních úrazů
  • spolupráci a účast při kontrolách státního odborného dozoru
Copyright© 2014 Jolana Mokošová - bezpečnost práce