Kontakt

Jolana Mokošová

tel.:  603 530 967

e-mail: info@bozp-mokosova.cz

588 35 Vílanec 50

Kvalifikační předpoklady

  • problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany se zabývám od roku 1996
  • kvalifikaci bezpečnostního technika a osoby odborně způsobilé jsem získala na Institutu výchovy bezpečnosti práce v Brně, nejprve jako osoba odborně způsobilá - bezpečnostní technik a poté jako specialista bezpečnosti práce a prevence rizik a manažer řízení systému jakosti BOZP
  • odbornou způsobilost v požární ochraně mi vydalo Ministerstvo vnitra v roce 199
  • poslední audity byly provedeny - specialista BOZP 12/2008, manažer řízení 03/2009
  • v roce 2008 jsem složila zkoušku odborné způsobilosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích u společnosti TÜV SÜD Czech s.r.o. Praha,
  • 20. 10. 2011 jsem absolvovala odbornou zkoušku v prevenci rizik v oblasti BOZP, osvědčení vydal Ecological Consulting a. s. Olomouc
  • 26. 4. 2013 jsem úspěšně opakovala zkoušku o ověření odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osvědčení vydal Ecological Consulting a. s. Olomouc
Copyright© 2014 Jolana Mokošová - bezpečnost práce