Bezpečnost práce

Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti BOZP jsou stanoveny v zákoně č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a následně jsou upraveny v dalších souvisejících právních předpisech. Tyto povinnosti je nutné zabezpečit prostřednictvím odborně způsobilé osoby.

 

Dodovatelským způsobem zabezpečím pro Vaší společnost:

  • provedení auditu BOZP
  • zpracování příslušné agendy BOZP ve smyslu platné legislativy
  • vyhodnocení rizik na pracovištích
  • provádění pravidelných prověrek BOZP, včetně vypracování zprávy
  • provedení preventivních kontrol pracovišť, kontrolu dodržování předpisů BOZP
  • provedení kontroly revizí vyhrazených technických zařízení, zprostředkování jejich provedení
  • spolupráce při řešení pracovních úrazů
  • spolupráci a účast při kontrolách státního odborného dozoru
Copyright© 2014 Jolana Mokošová - bezpečnost práce