Index

Jolana Mokošová

Informace o firmě:

  • poradenství při zavádění systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
  • zajišťování komplexních služeb na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany
  • zajišťování služeb - koordinace bezpečnosti práce na staveništích
Copyright© 2014 Jolana Mokošová - bezpečnost práce